Schrijfwedstrijd

Update op 9 juni 2019, de winnaars:

En de winnaars zijn in willekeurige volgorde:

De Vliegende Hollander – Bob de Winter

Taxus – Sjors Kersten

De Bullebak – Romeo Mazzei

Een nieuw thuis voor Maria – Lucy Neetens

Zeven jaar – Yvonne Feenstra

De Paarden van Middelstum – Annelies van Bloois

De Gesloten Steen – Annette Akkerman

De Paardenburgh – Ronald van Assen

De sleutel tot geluk – Marieke van de Reep

Jacoba’s strijd – Judith den Besten


Wat wil 18.02 publishing terug zien in jouw verhaal.


In elke regio bestaan legendes en sagen. Verhalen uit de geschiedenis die door verschillende generaties zijn verteld of zijn opgetekend in oude geschriften, al dan niet met een religieus karakter. De verhalen vertellen over gebruiken die eeuwen geleden normaal waren. Soms legt het uit waar een hedendaags gebruik vandaan komt of verklaart het een naam van een locatie. Deze lokale vertellingen zijn inspirerende bronnen voor moderne verhalen en zijn nu ook de inspiratiebron voor de schrijfwedstrijd van 18.02 publishing.

Legendes of sagen kunnen worden herschreven of op zichzelf een rol spelen in een verhaal. Dit laatste is precies wat 18.02 publishing wil in de Schrijfwedstrijd 2019 ‘Hier, toen en nu’: legendes die een rol spelen in een verhaal.

Voorbeeld van een sage.

Hier in de buurt waar 18.02 publishing gevestigd is (Oost-Gelderland), is er een verhaal over het landgoed Halsaf. Het is een bloederige geschiedenis, dus lezen op eigen risico, maar een dergelijk verhaal geeft goed weer wat we bedoelen met een legende.
https://www.absolutefacts.nl/kastelen/data/babberichhalsaf.htm
Een sage als deze legende kan een rol spelen in jouw verhaal dat nu speelt of in een andere dimensie of in een veranderde tijdlijn etc. Laat je creativiteit los en zoek in je eigen omgeving naar een leuke legende of sage die voor jou een inspiratie is.
De bedoeling is om een verhaal te schrijven waarin de legende of sage, die daadwerkelijk bij jou in je regio bestaat, een rol speelt. Hoe je dit doet, mag je helemaal zelf weten, als je maar niet de vertelling herschrijft. Ook het genre waarin je schrijft staat geheel vrij.

Wie wint en wat win je.

De tien beste verhalen die door 18.02 publishing worden gekozen, zullen in een bundel worden uitgegeven. De winnaars ontvangen een exemplaar van het boek.
 
***Inzending sturen naar info@1802publishing.nl***

Details:

• Verhaal van 1250 t/m 2500 woorden.
• Inzenden kan tot en met 19 mei 2019.
• Op 26 mei worden de winnaars bekend gemaakt.
• Er wordt gelet op het verhaal, de uitwerking van de opdracht, taalgebruik, de opbouw van het verhaal en spanning, spelling en grammatica.
• Inzending in de vorm van een PDF of DOC bestand. Bestandsnaam mag alleen titel bevatten, geen Naam (ivm blinde jurering)
• Bij de inzending een korte bio vermelden (naam, leeftijd, woonplaats, provincie, huidige bezigheden zoals werk of studie)
• Bijgevoegd een samenvatting van de legende of sage en een link naar de website waar het verhaal staat of wordt genoemd.
• Provincie, gebied, tijdsperiode waarin de legende/sage speelde.
• Deelnemers zijn 16 jaar of ouder. Zo niet, dan graag hierover een bericht sturen voor contact.
• Jury bestaat uit de uitgever, een schrijver en enkele lezers (deze worden nog gezocht). Jurering vindt blind plaats.
Door deelname ga je akkoord met publicatie in de bundel en vermelding van je naam en titel van het boek op internet en andere marketingmiddelen. Zie ook de algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Schrijfwedstrijd

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op schrijfwedstrijd van 18.02 publishing. Door deelname aan de betreffende schrijfwedstrijd gaat de deelnemer akkoord.

1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben.
2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3 – De winnaars krijgen via Facebook of mail bericht.
4 – Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
5 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de schrijfwedstrijd verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
6 – De deelnemer geeft toestemming om de inzending (het verhaal) en de biografie te gebruiken voor andere online communicatie van 18.02 publishing zolang dit te maken heeft met de schrijfwedstrijd en de uitgave van de bundel die hierop volgt.
7 – 18.02 publishing is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden handelen dan wel het verloop van de schrijfwedstrijd op oneerlijke wijze beïnvloeden.
8 – 18.02 publishing is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de schrijfwedstrijd te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de schrijfwedstrijd te staken, te wijzigen of aan te passen. Dit zal door 18.02 publishing op de website en/of sociale kanalen bekend worden gemaakt.
9 – Auteursrechten blijven bij auteur. Wel mag 18.02 publishing dit verhaal publiceren in de bundel die naar eigen inzicht wordt vormgegeven. De licentie voor uitgave worden aan 18.02 publishing middels een contract geformaliseerd.
10 – De publicatie van het verhaal in drukvorm, in een ebook of digitaal geeft geen recht op royalties of andere vormen van financiële vergoedingen.
11 – Het verhaal dat wordt ingezonden, is nog niet eerder digitaal of in drukvorm verschenen.
12 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunt u contact op nemen met 18.02 publishing op info@1802publishing.nl.