J

Ze hoorden dat in Meinerswijk afweergeschut werd gebombardeerd en er vreselijk werd geschoten. Op hetzelfde ogenblik klonk vanuit het huis van de familie Jansen op de hoek van de Zuidelijke Parallelweg en de Wilhelminastraat duidelijk de kreet: ‘O! Ik heb m’n strijkbout aan laten staan! Ik heb m’n strijkbout aan laten staan!’

Alfabetische volgorde

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jacobs
Jager, Politieagent
Jansen, Eigenaar Rust Wat
Jansen
Jansen, Kapelaan
Jansen, Caféhouder in Lombok
Jansen, B.A.J. Sigarenwinkel
Jansen, E.J. Eigenaar uitspanning Valkenhuizen
Jansen, Marinus
Jaspars, Dokter
Jebbink, G.A.M. Assistente Dokter Emous, Internist
Jong, de
Jong, de, L. Arts
Jonker, Brandweercommandant
Joosten, Hendrik
Joosten, Piet