Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

1802publishing.nl is een uitgave van 18.02 publishing. Als u 1802publishing.nl gebruikt, hebt u automatisch te maken met de voorwaarden die 18.02 publishing stelt aan het gebruik van deze website.

 

De door 18.02 publishing opgestelde gebruiksvoorwaarden

  1. 02 publishing verleent u, verder ook ‘de gebruiker’ genoemd, een niet overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht van deze internetsite. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend.
  2. 02 publishing kan de aard van de website, de inhoud van de website en de beschikbaarheid van de website aanpassen, beperken, uitbreiden en/of buiten dienst stellen.
  3. 02 publishing heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie op de internetsite. Die informatie is gedeeltelijk afkomstig van derden. We kunnen echter niet instaan voor eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie.
  4. 02 publishing kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de informatie op de internetsite. 18.02 publishing kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via deze website te benaderen zijn.
  5. 02 publishing is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website. 18.02 publishing is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden als de dienst niet beschikbaar of toegankelijk is.
  6. 02 publishing is gerechtigd de gebruiksvoorwaarden aan te passen. Als de gebruiksvoorwaarden wijzigen, zal dit worden weergegeven op de inlogpagina. Als de gebruiker na het wijzigen van de gebruiksvoorwaarden gebruikmaakt van de website, accepteert de gebruiker de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.
  7. De gebruiker geeft 18.02 publishing nadrukkelijk toestemming om benodigde gegevens op te slaan. De wijze waarop 18.02 publishing omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in het privacyreglement van 1802publishing.nl.
  8. Op het gebruik van deze website is naast deze gebruiksvoorwaarden Nederlands recht van toepassing.